[HU] Měl jsem složit JA na 9JQr flopu flop akce: cbet/r/shove