QQ z SB na bublině proti raisu bigstacka, shortstack na BB