Nemate nah0d0u nekd0 tuseni, jak by se dal0 v P0kertrackeru gener0vat tak0vy graf? V p0dstate se jedna serie vyhranych/pr0hranych HU SnG (vzat0 z SharkSc0pe) ...S0rry za tu "0" ... nejak mi prestal0 na klavesnici fung0vat pismen0 "0" :D