Fifty50 FR $1.50 50/100 AKo, 3 súperi, na rivere K, čo s betom?