Nezapočítané Strategy Points za posledné 2 dni mesiaca?