Tato stránka používá pro vylepšení služeb soubory cookies. Prohlížením stránky souhlasíte s používáním cookies. Pro více informací a změnu nastavení čtěte naši politiku cookies a soukromí. Zavřít

HUD slovník

  • Fiskantes
   Fiskantes
   Bronz
   Registrace: 25.05.2011 Příspěvky: 7,782   Ahojte!

   V tomto vlákne sme si dali za cieľ zrozumiteľne vysvetliť význam a použitie základných hráčských štatistík (statov) v HUD nastavení. V prípade potreby budeme vlákno (hlavne na základe Vašich podnetov a dotazov) priebežne dopĺňať.   Úvod
   Štatistiky je vhodné používať spoločne. Každá z nich totiž tvorí kúsok skladačky, z ktorej identifikujeme typ hráča. VPIP nám ukáže, či máme dočinenia s loose alebo tight hráčom pred flopom, zatiaľ čo PFR a AF nám povedia, či (a do akej miery) je hráč pasívny alebo agresívny. Dokážeme tak pomerne jednoducho a presne určiť, s kým máme tu česť a prispôsobiť tomu našu hru. Ďalšie štatistiky ako 3bet, ATS apod. nám pomôžu odhadnúť súperovu range v špecifických situáciach alebo jeho tendencie.


   HUD (Heads-up Display) : metóda, pomocou ktorej sú informácie zobrazené priamo v hernom interface

   VPIP (Voluntarily Put Money Into the Pot): základná štatistika, je dôležitá sama o sebe, ale mení i význam hodnôt ostatných statov. Číslo ukazuje % hand (range), s ktorými hráč dobrovoľne vstupuje do hry (limpuje, calluje alebo raisuje) pred flopom. Čím vyššie je toto percento, tým viac je hráč pred flopom loose. Hlavne na nižších limitoch platí: čím vyššie percento VPIP, tým horší hráč. U tight hráčov na fullring stoloch sa toto číslo pohybuje medzi 15-20% . Pod 10% už hovoríme o supertight hráčovi (rock), nad 40% je to s najväčšou pravdepodobnosťou donk alebo maniak.

   PFR (Preflop Raise): vyjadruje % hand, s ktorými hráč navyšoval pred flopom. Čím nižšie je toto číslo u vašich oponentov, tým viac si môžete dovoliť napr. hrať so špekulatívnymi handami, pretože je len malá šanca že vás z hry vyženú raisom. Keď naopak hráč s nízkym PFR raisuje pred flopom, často má monster handu. Optimálna hodnota PFR u tight hráča (na FR) je okolo 10% (cca ½ VPIP). PFR pod 5% označuje chronického limpera.

   AF (Agression factor): pomer, v akom má hráč tendenciu callovať oproti betovaniu alebo raisovaniu – teda pomer medzi pasívnymi a agresívnymi akciami (AF = (bets + raises) / calls) Výsledkom je celé číslo - napr. číslo 1 vyjadruje, že hráč rovnako často calluje ako betuje/raisuje, číslo 3.5 znamená, že hráč 3.5x častejšie hrá agresívne (betuje/raisuje) než pasívne (calluje). Túto štatistiku používame v kombinácii s VPIP, jej hodnoty sú totiž relatívne. Ak má niekto VPIP 10 a AF 3, neznamená to prílišnú agresivitu, jeho range je obmedzená len na monster handy a preto má väčšinou dôvod betovať. Naproti tomu hráč s VPIP 60 a AF 1.5 je považovaný za mimoriadne agresívneho. TAG má AF medzi 1.5 a 4. AF pod 0.75 väčšinou znamená pasívneho hráča.

   AFq (Aggression Frequency): % hand, s ktorými hráč betuje/raisuje po flope, teda jeho tendencie k postflop agresivite (AFq = (bets + raises) / all actions). Jedná sa o alternatívu k AF, pre tých, ktorí majú radšej percentuálne vyjadrenie. U tight aggresive (TAG) hráča sa táto hodnota pohybuje okolo 30%, naproti tomu nadmerne vysokú AFq (40% a viac) majú napr. maniaci a weak tight hráči alebo rocks, ktorí majú veľmi nízke VPIP, otvárajú len s najlepšími handami a preto i po flope často držia najlepšiu handu. Nízka AFq (15% a menej) naopak indikuje pasívneho hráča a calling station.

   Total Hands: toto dôležité číslo udáva počet hand, ktoré boli použité na vytvorenie súperovej štatistiky, je to teda indikátor spoľahlivosti vašich HUD statov v konkrétnom prípade. Spoľahlivosť vzhľadom k počtu hand sa medzi rôznymi statmi tiež líši. Na relatívne spoľahlivé zhodnotenie hráčovho VPIP nám postačí oveľa menšia vzorka (aspoň 50 hand), než napr. na AF (200 – 500, v závislosti na VPIP). Samozrejme vždy platí čím väčšia vzorka (TH), tým viac sa môžeme na štatistiky spoľahnúť.

   ATS (Attempt to Steal) / ORL (Open Raise Late): určuje percento rúk, s ktorými hráč openraisuje (raisuje a vstupuje do hry ako prvý ) zo stealovacích (CO, BU, SB) pozícii. Prirodzene že toto percento by malo byť vždy vyššie než celkové VPIP. U TAG hráča (na FR) sa pohybuje okolo 30-35% (oproti 15-20% celkového VPIP). V prípade že je toto číslo príliš vysoké, môžete sa voči stealovaniu od takéhoto oponenta brániť restealom viac loose. Zadaním percenta do Equilabu od Pokerstrategy, si môžete graficky zobraziť range, s akou sa pravdepodobne hráč snaží stealovať. Vďaka tomu si dokážete lepšie upraviť svoju resteal range a častejšie nachytať zlodeja na hruškách :s_evil:

   Fold BB/SB to Steal: Udáva ako často hráč na blinde folduje na steal (open raise z late pozície).

   3bet/4bet: % rúk (range), s ktorými hráč 3betuje (alebo 4betuje). Vďaka tomuto statu tak môžeme učiniť lepšie rozhodnutie ak nás protivník 3/4betuje a odhadnúť jeho ruku. Za pomoci Equilabu od Pokerstrategy môžeme zistiť equity našej ruky proti jeho range. TAG zvyčajne udržiava túto hodnotu okolo 5%, nad 10% sa pravdepodobne jedná o LAG alebo maniaka.

   Cbet: % rúk s ktorými hráč cbetuje (teda betuje na ďalšej street, ak bol v predchádzajúcom kole posledným agresorom). Väčšina dobrých hráčov má okolo 50-80% cbet, príliš vysoké číslo môžeme využiť na častejšie floatovanie (callovanie cbetu na flope s úmyslom získať pot na turne), naopak príliš nízke číslo znamená, že hráč málokedy cbet blafuje.

   Fold to Cbet/Fold to 3bet/Fold to 4bet: tento stat jednoducho v percentách udáva, ako často má hráč tendenciu foldnúť na súperov cbet alebo 3bet alebo 4bet. Určite si už viete predstaviť, ako sa dá táto znalosť využiť :)

   WtSD% (Went to Showdown Percentage): % rúk, s ktorými sa oponent dostane až do showdownu. Neexistuje presná hranica, ale platí že čím vyššie číslo, tým väčšia calling station a tým menej sa oplatí blafovať. Value betovať si naopak môžeme dovoliť aj s horšími handami

   W$SD (Won Money at Showdown): vyjadruje ako často villain vyhráva v showdowne. Tento stat skúseným hráčom ukazuje v kombinácii s inými statmi mnoho informácii o hernom štýle hráča: príliš vysoké číslo spojené s nízkym VPIP indikuje rock alebo nit, naopak príliš nízke číslo v kombinácii s vysokým VPIP a AF nájdeme napr. u maniaka. TAGs mávajú túto hodnotu skôr vyššiu, LAGs skôr nižšiu, ale ani u jedného sa nejedná o extrémne hodnoty.

   Niekoľko rád na záver:
   Voľba správnych HUD štatistík závisí na type hry i na individuálnych preferenciách hráča. Do začiatku je lepšie začať s troma alebo štyrma základnými štatistikami (napr. VPIP/PFR/AF/H) a učiť sa pracovať s HUDom postupne. Odporúčame i poradiť sa s coachom alebo skúsenými užívateľmi fóra. Najjednoduchší spôsob ako začať pracovať s HUDom je kúpiť si Holdem Manager alebo Poker Tracker.


   Tešíme sa na váš feedback, hlavne kritiku, návrhy a nápady na zlepšenie

   Fisky a Tým Pokerstrategy   Všiml jsem si že HUD slovník se nám pomaličku začíná ukrývat pod prachem, tak se pokusím ho oprášit a přidat zde několik věcí které si myslím budou k užitku, já sám kdysi natěšený na live hru s HuDem a ........, ?( sakra samá čísla a teď co je coooo ? ;(

   Na začátek ještě doporučení na super VIDEO

   Abb.Name

   Meno hráča skrátené na prvých osem znakov

   Winnings

   suma, ktorú hráč vyhral alebo prehral

   Win rate

   výhernosť meraná v bb/100 (bb sú Big Blindy)

   Call Open

   Situácia v ktorej pred flopom čelíte navýšeniu a dorovnáte

   Raise First

   Raise First je ronaké ako Pre Flop Raise ale neobsahuje 3bety, keďže zahŕňa len prvého navyšujúceho. Nezahrňuje ani neskôr navyšujúcich limperov

   Three Bet

   Vzťahujesa len na udalosť pred flopom, keď niekto navýši po predošlom navýšení iného hráča. 3-bet pred flopom a po flope je trošku odlišný. Pred flopom je BB považovaný za prvú stávku, prvé navýšenie je vlastne druhá stávka a navýšenie navýšenia je treťou stávkou. Po flope je vsadenie len prvou stávkou, navýšenie druhou stávkou a až tretia stávka v poradí, teda ďalšie navýšenie navýšenia je považované za 3bet

   Squeez

   Podobné 3bet, ale potrebuje aby medzi hráčom, ktorý pôvodne navyšoval a ním bolo niekoľko hráčov, ktorí dorovnali. Keď vtedy niekto ešte navýši, považuje sa to za Squeez ak je medzi hráčom ktorý pôvodne navyšoval a 3betujúcim hráčom aspoň jeden hráč stále v hre

   Limp

   Ak niekto dorovná v nenavýšenom pote BB – nenavýši ani nezahodí

   Limp Call

   Keď niekto limpne a potom dorovná navýšenie

   Fold to 3bet

   Ako často hráč zahodí na 3bet

   Four bet

   Keď niekto ešte navýši 3bet

   Fold to 4bet

   Keď niekto kto čelí 4bet zahodí

   Steal

   Keď niekto navýši z CO, buttonu alebo Small Blindu ak ešte nebolo navýšené

   SB Fold vs Steal

   Keď hráč na SB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a zahodí

   SB Call vs Steal

   Keď hráč na SB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a dorovná

   SB 3bet VS Steal

   Keď hráč na SB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a 3betne

   BB Fold vs Steal

   Keď hráč na BB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a zahodí

   BB Call vs Steal

   Keď hráč na BB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a dorovná

   BB 3bet VS Steal

   Keď hráč na BB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a 3betne

   Agg Factor

   Aggression factor sa počíta (vsadil + navýšil) / dorovnal, checkovanie a zahodenie výsledok neovplyvňuje

   Check Raise

   Keď checknete, niekto vsadí a vy potom navýšite. Je to počet check-navýšení delený príležitosťami na check-navýšenie, nie počtom streetov ktoré ste videli

   Flop Check Raise 3bet Pot

   Check-navýšenie v pote, v ktorom bola pred flopom 3bet

   Continuation Bet

   Keď hráč vsadí potom, ako navýšil aj pred flopom

   Continuation bet 3bet Pot

   Ako často hráč Cbetje v 3bet pote

   Fold to Flop Continuation Bet

   Ako často hráč zahodí ak na flope čelí c-betu

   Fold to Flop Continuation Bet Raised Pot

   Ako často hráč zahodí na c-bet na flope a navýšenom pote pred flopom

   Fold to Flop Continuation Bet 3bet Pot

   Ako často zahodí hráč, keď čelí na flope c-betu v 3bet pote. C-bet bude robiť hráč, ktorý 3betoval, nie pôvodný navyšovateľ

   Raise Flop Continuation Bet

   Ako často hráč navýši ak čelí c-betu na flope

   Donk Bet Flop

   Vsadenie na flope pred hráčom, ktorý navyšoval pred flopom (a ešte nestihol cbetovať, lebo daný hráč je na rade pred ním). Neobsahuje limpované poty, ale obsahuje prípady keď hráč donkuje a v pote sú ešte aspoň dvaja hráči a po hráčovej stávke bude na rade ešte jeden alebo viacej hráčov a donkbetujúci hráč nenavyšoval pred flopom

   Donk Bet Flop 3bet Pot

   To isté ako Donk bet flop ale obsahuje iba 3betované poty

   Fold to Donk Bet Flop

   Ako často hráč zahodí na donk bet na flope

   Bet Vs Missed Cbet In Position

   Ako často hráč vsadí, keď pred flopom navyšujúci hráč nec-betuje a daný hráč má na neho na flope,turne a riveri pozíciu. Berú sa do úvahy len prípady, keď je daný hráč posledný v kole. Ak ste hráč, ktorý navýšil pred flopom pred vami iba checkoval, vy navýšite ale za vami je ešte iný hráč, do tejto štatistiky sa to nepočíta

   Bet Vs Missed Cbet Out Of Position

   Hráč vsadí, ak niekto nec-betoval v pozícii v predchádzajúcom streete. Uplatňuje sa to len na turne a riveri

   Steal Limped Pot

   Hráč vsadil na flope ak je posledný na ťahu v limpovanom pote

   Went To Showdown

   Ako často šiel hráč až po showdown, keď videl flop

   Won When Saw Flop

   Ako často hráč vyhral, keď videl flop

   Won $ At Showdown

   Ako často hráč vyhrá, keď dôjde k showdownu
 • 53 odpovědí