Fifty50 K9o na J2A 2-flush. River K flush, mám betovať?