AKo /100 na SB, flop QJ3r, mám raisnúť pf, cbetovať?