Dal jsem si shot na NL25 dva stoly a že si je budu pinkat v klídečku no a tohle je první stůl :f_o:
Říkám si na riveru paráda nuts a když vidím kam se sunou žetony tak asi ňáká chyba software bo co :f_confused:

Party, $0.10/$0.25 No Limit Hold'em Cash, 5 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite.

CO: $25.52 (102.1 bb)
BB: $26.46 (105.8 bb)
BTN: $11.25 (45 bb)
SB: $50.82 (203.3 bb)
Hero (MP): $43.01 (172 bb)

Preflop: Hero is MP with A K
Hero raises to $0.75, CO calls $0.75, 3 folds

Flop: ($1.85) 4 J Q (2 players)
Hero bets $1.18, CO raises to $5.30, Hero raises to $42.26 and is all-in, CO calls $19.47 and is all-in

Turn: ($51.39) 9 (2 players, 2 are all-in)
River: ($51.39) 8 (2 players, 2 are all-in)

Results:
$51.39 pot ($2.56 rake)
Final Board: 4 J Q 9 8
CO showed T 9 and won $48.83 ($23.31 net)
Hero showed A K and lost (-$25.52 net)


No nic oklepu se a pár hand na to druhý stůl queny,říkám parááááááda :f_cool:
Flop snů :f_love:
Po tomto utíkám zpět na NL10

Party, $0.10/$0.25 No Limit Hold'em Cash, 9 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite.

UTG+1: $6.50 (26 bb)
CO: $10.74 (43 bb)
MP2: $28.55 (114.2 bb)
BTN: $25.22 (100.9 bb)
Hero (SB): $26.81 (107.2 bb)
BB: $9.42 (37.7 bb)
MP3: $25.95 (103.8 bb)
MP1: $25.25 (101 bb)
UTG+2: $26 (104 bb)

Preflop: Hero is SB with Q Q
UTG+1 folds, UTG+2 raises to $1, 2 folds, MP3 calls $1, 2 folds, Hero calls $0.90, BB folds

Flop: ($3.25) 2 Q 2 (3 players)
Hero checks, UTG+2 bets $1.54, MP3 raises to $4, Hero calls $4, UTG+2 folds

Turn: ($12.79) A (2 players)
Hero checks, MP3 checks

River: ($12.79) J (2 players)
Hero bets $8.10, MP3 raises to $18.50, Hero raises to $21.81, MP3 calls $2.45 and is all-in

Results:
$54.69 pot ($2.73 rake)
Final Board: 2 Q 2 A J
Hero showed Q Q and lost (-$25.95 net)
MP3 showed A A and won $51.96 ($26.01 net)