tady bych chtěl opravit vsázení . moje myšlenkový pochody během hry jsou o třídu horší než u rozboru..... . jednalo se o dost žetonů. Hlavně nevím jak hrát na turnu. většinu jeho hand porážím.

Poker Stars $0.23+$0.02 No Limit Hold'em Tournament - t50/t100 Blinds - 7 players - View hand 2059957
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BTN: t835 8.35 BBs
SB: t6840 68.40 BBs
BB: t2680 26.80 BBs
UTG: t1460 14.60 BBs
Hero (UTG+1): t3470 34.70 BBs
MP: t1100 11 BBs
CO: t3830 38.30 BBs

Pre Flop: (t150) Hero is UTG+1 with K :club: Q :club:
1 fold, Hero raises to t300, 1 fold, CO raises to t500, 3 folds, Hero calls t200

Flop: (t1150) A :club: A :diamond: K :spade: (2 players)
Hero bets t600, CO calls t600

Turn: (t2350) 7 :club: (2 players)
Hero bets t900, CO raises to t2730 all in, Hero calls t1470 all in

River: (t7090) 4 :heart: (2 players - 2 are all in)