Tato stránka používá pro vylepšení služeb soubory cookies. Prohlížením stránky souhlasíte s používáním cookies. Pro více informací a změnu nastavení čtěte naši politiku cookies a soukromí. Zavřít

Tax Questions - Czech

  • rdmnick
   rdmnick
   Bronz
   Registrace: 08.11.2010 Příspěvky: 463
   Hi,

   I'm from Sweden but I am about to move to Prague and I have a few questions on taxes in Czech Republic.

   First of all, let's assume the following, (these numbers are just examples)
   I will stay longer than 6 months in Czech Republic
   I will contact the Swedish Authorities and relocate my address the day I leave Sweden
   I will make 1000€ per month from internet marketing
   I will make another 1000€ per month from playing poker professionaly

   Now, how much, and for what exactly do I need to pay taxes?

   Internet Marketing without a company, does that count as self-employment? if so, what taxes are associated with this? Social, Income and Medicare taxes? or is it just Income Tax?

   With poker winnings, am I required to tax these? I've been told it's a bit of a grey zone and basically no1 pays poker taxes but that's all I know. Might I get in trouble in the future for not declaring my poker winnings?

   My plan is to setup a local bank account, withdraw all my poker winnings directly from the pokersite to this bank account without declaring or paying taxes. Then I will withdraw all the internet marketing income from moneybookers to the same bank account, and only pay taxes on the moneybookers income? Or is there a better way of doing this?

   to simplify things
   Pokersite 1000€/month - withdraw to CZ bank account.
   Moneybookers (IM) 1000€/month - withdraw to CZ bank account and pay x % taxes on 1000€ every month.
   ------------------------------------------------------Google translate :D ---------------------------------
   Ahoj,

   Jsem ze Švédska, ale já jsem o tom přestěhovat se do Prahy a mám pár otázek týkající se daní v České republice.

   Za prvé, pojďme předpokládat následující, (tato čísla jsou jen příklady)
   Zůstanu déle než 6 měsíců v České republice
   Budu kontaktovat švédské úřady a přemístěte svoji adresu den, kdy jsem odejít Švédsko
   Udělám 1000 € měsíčně z internetového marketingu
   Udělám dalších 1000 € měsíčně z hraní pokeru profesionálně

   Nyní, jak moc, a za co přesně musím platit daně?

   Internet Marketing bez společnosti, dělá, že se počítají jako samostatné výdělečné činnosti? Pokud ano, jaké jsou daně spojené s tímto? Sociální, příjmů a Medicare daně? nebo je to jen o daních z příjmů?

   S pokerovými výher, jsem povinen zdanit tyto? Bylo mi řečeno, že je to trochu šedé zóny av podstatě no1 platí poker daně, ale to je všechno, co vím. Mohl bych dostat do problémů v budoucnosti za nepřiznání své pokerové výhry?

   Můj plán je, jak nastavit místní bankovní účet, stáhnout všechny své pokerové výhry přímo z pokersite na tento bankovní účet bez udání nebo placení daní. Pak jsem se stáhnout všechny internetový marketing příjem z Moneybookers na stejný bankovní účet, a to pouze platit daně z příjmu moneybookers? Nebo je tam lepší způsob, jak to udělat?

   zjednodušit věci
   Pokersite 1000 € / měsíc - stáhnout se do CZ bankovní účet.
   Moneybookers (IM) 1000 € / měsíc - stáhnout se do CZ bankovní účet a platit x% daně na 1000 € každý měsíc.
 • 11 odpovědí
  • rdmnick
   rdmnick
   Bronz
   Registrace: 08.11.2010 Příspěvky: 463
   Nothing?
  • Dakraa
   Dakraa
   Moderátor
   Moderátor
   Registrace: 14.09.2009 Příspěvky: 5,760
   Ahoj,

   z pokeru u nás žádné daně neplať.
  • FakyCZ
   FakyCZ
   Bronz
   Registrace: 28.11.2011 Příspěvky: 472
   Dakraa původně napsal
   Ahoj,

   z pokeru u nás žádné daně neplať.
   +1 :f_biggrin:

   Konečně tu někdo pořádně shrnul problematiku daní v pokru v ČR :s_biggrin:
  • rdmnick
   rdmnick
   Bronz
   Registrace: 08.11.2010 Příspěvky: 463
   but can't they demand the taxes in the future? what happens if I move the money I win from poker in czech to another country later? will that new country ask me where I got the money and ask me to prove I should not pay taxes for ?

   also, what about internet marketing? how much % do I need to pay in taxes of internet marketing profits if I don't own a business? social tax, income tax, medicare tax etc?

   how much does it cost to get consultation from an accountant that speaks english?
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ale nemůže se požadovat daně v budoucnu? co se stane, když se přestěhuji peníze, které jsem vyhrát od pokeru v českém do jiné země později? bude, že nové země, zeptejte se mě, kde jsem dostal peníze a zeptejte se mě dokázat, že jsem neměl platit daně za?

   Také, co internetový marketing? kolik% musím platit na daních z příjmů internetového marketingu, pokud nemám vlastní podnikání? sociální daň, daň z příjmů, daň z Medicare atd.?

   kolik to stojí se dostat konzultace z účetní, který mluví anglicky?
  • Ales851
   Ales851
   Bronz
   Registrace: 16.07.2012 Příspěvky: 1,058
   Hello rdmnick,

   I try to give you some basic information but it would be better to consult it with a professional tax advisor in the right time.

   If you´ll stay here more than 6 months you have to pay taxes from your income. It would be probably 15% from the internet marketing this year (I suppose you aren´t an entrepreneur or employee). On-line poker is not possible to legally play from Czech Republic now so you cannot pay taxes or insurance from it. We hope that the law will be changed from 2014 but it´s still unclear.

   If you will have also any income from Sweden (or another country) I´m pretty sure you should give it to your tax return in CR too (I don´t know but I guess CR and Sweden have some kind of double taxation agreement).

   In CR you pay health and social insurance from your income only if you have income as an employee or entrepreneur. So in your case you probably don´t have to pay health and social insurance from income. I don´t know in your situation but Czech citizens who don´t pay insurance from their income have to pay minimal health insurance (1 748 CZK/month this year).

   For more information check this document
   http://www.cizinci.cz/files/clanky/680/pro_cizince_s_dlouhodobym_pobytem_anglictina.pdf

   I´m sorry for my English ;) If you have some more questions don´t hesitate to ask.
  • Ales851
   Ales851
   Bronz
   Registrace: 16.07.2012 Příspěvky: 1,058
   rdmnick původně napsal
   but can't they demand the taxes in the future? what happens if I move the money I win from poker in czech to another country later? will that new country ask me where I got the money and ask me to prove I should not pay taxes for ?

   also, what about internet marketing? how much % do I need to pay in taxes of internet marketing profits if I don't own a business? social tax, income tax, medicare tax etc?

   how much does it cost to get consultation from an accountant that speaks english?
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ale nemůže se požadovat daně v budoucnu? co se stane, když se přestěhuji peníze, které jsem vyhrát od pokeru v českém do jiné země později? bude, že nové země, zeptejte se mě, kde jsem dostal peníze a zeptejte se mě dokázat, že jsem neměl platit daně za?

   Také, co internetový marketing? kolik% musím platit na daních z příjmů internetového marketingu, pokud nemám vlastní podnikání? sociální daň, daň z příjmů, daň z Medicare atd.?

   kolik to stojí se dostat konzultace z účetní, který mluví anglicky?
   I don´t think that they can demand taxes from poker because you cannot pay taxes from illegal income (if poker will become legal in the next year I suppose the tax rate 15 or 19 %). However there is a fine in our Law for playing poker - I´m not sure but I think it´s max. 50 000 CZK - but I never heard about anyone who had to pay this fine.

   I think one hour with a tax advisor can be about 500-100 CZK/hour and complete tax return up to 5 000 CZK.
  • rdmnick
   rdmnick
   Bronz
   Registrace: 08.11.2010 Příspěvky: 463
   But okay, it is illegal 2013, I win say total 5000$. Then 2014 it's legal and 15% tax rate. Will they ask me to pay 15% of my old winnings in 2013 or only 2014+? "back taxing"

   Thanks for good answers, I added you on community if it's okay. I'd like to add you on skype?
  • mholy
   mholy
   Bronz
   Registrace: 23.07.2012 Příspěvky: 35
   if you buy a new car in Sweden on leasing today and next year car company change leasing conditions, will it affect your leasing contract? Probably not... Same goes for this poker thingy... They will not demand you to tax whatever you have won till that date. :heart:
  • rdmnick
   rdmnick
   Bronz
   Registrace: 08.11.2010 Příspěvky: 463
   so if they see 2013: I made a transfer 5000€ from pokerstars to my czech bank account. what will they say?

   thanks for answers btw
  • Pinny1990
   Pinny1990
   Bronz
   Registrace: 01.11.2012 Příspěvky: 5,451
   Nothing. They can't tax income, that wasn't legal income in the past. If poker income will become legal after 2014, then you should pay taxes from it, but only after 2014, not ex post facto.

   Some kind of authority ofc can ask, where these money came from, but I really doubt it. If you won't transfer large amount of money, it's gonna be okay. 5 000€ is "nothing".
  • mholy
   mholy
   Bronz
   Registrace: 23.07.2012 Příspěvky: 35
   rdmnick původně napsal
   so if they see 2013: I made a transfer 5000€ from pokerstars to my czech bank account. what will they say?

   thanks for answers btw
   nothing :D :D :D
   they dont give a shit at all....