zaujímal by ma váš názor na kokteil, ktorý som namiešal pre tight REGisch súperov. Som na UTG a dorovná ma súper s CC /4-8%/ a príde flop 6sKc9s. Pri tvorbe rangí som sa to snažil nejak vybalancovať v pomere 2 bluffy : 1 value. Je to urobené dobre, alebo sú tam nejaké väčšie chyby, resp. aké pomery by tam mali byť?
Board: 6s Kc 9s

Entire range: 136

Grouped: 121 combos 89.0%
Ungrouped: 15 combos 11.0%

Group 1: 22 combos 18.2% (16.2% total)
Group 2: 45 combos 37.2% (33.1% total)
Group 4: 18 combos 14.9% (13.2% total)
Group 6: 36 combos 29.8% (26.5% total)

Group 1: CBET
AA, ATs+, AKo, 87s


Group 2: Bluff Cbet
AQs-A9s, AQo-AJo, J9s, T9s, 98s


Group 4: Check/Raise
KK, 99, QTs+, JTs


Group 6: Check/call farba žltá
QQ-TT, KTs+, KQo