Tak začínáme znovu od začátku. Roll jsem si vybudoval na SNG, ale vzhledem k mým časovým možnostem jsem přešel na CG. Tady se mi nedaří porážet ani NL4 FF na PP. Rozhodl jsem se, proto, že poslechnu dobrých rad a začnu opravdu poctivě postovat handy a aktivně se zapojovat do diskuzí. Hlavní cíl je získat dostatečný skill. Do NL 10 bych rád šel s agresivním bankroll managementem. V nejbližší době depozitnu 50 USD na iPoker a zahájím Cornieho chalenge.