The Trinity - {the Holy Spirit} Poker - No-limit Holdem 1 CZK / 2 CZK
Hand converted by Bobes Hand Convertor v. 1.0

Known players
SB 305,25 CZK
BB 325,16 CZK
MP1 326,1 CZK
MP2 (Hero) 200 CZK
MP3 302,58 CZK
CO 50,16 CZK
BTN 162,01 CZK

BB posts 2 CZK, Hero posts 2 CZK, SB posts 1 CZK
První hra, ruka rychlejší než myšlenka. V té hře samozřejmě nemám co dělat.

Pre-flop: (pot: 5 CZK), Hero has K:spade: 3:club:
MP1 calls 2 CZK, Hero checks, MP3 calls 2 CZK, CO calls 2 CZK, BTN folds, SB calls 1 CZK, BB checks
Když už se stalo, nemám nejmenší chuť do toho dál investovat. Ale prošlo to.

Flop: (pot: 12 CZK, 6 players) Q:spade: J:spade: T:spade:
SB checks, BB checks, MP1 bets 16 CZK, Hero calls 16 CZK, MP3 folds, CO raises to 32 CZK, SB folds, BB folds, MP1 raises to 49 CZK, Hero calls 33 CZK, CO calls 16,16 CZK and is all-in
Hitnu zajímavou draw. Pokud dojde, poráží mě jenom :As: , pravděpodobnost, že ho nikdo nemá, je ale dost vysoká (skoro 80%). FH by moc hrozit nemělo ani při spárovaném boardu, TT+ by snad někdo open-raisnul. Sice nemám odds na call toho overbetu od MP1, ale na implied odds to dám. Po těch dvou minraisech doplácím 33 CZK do potu, kde bude 158 CZK (CO už to nezahodí), to už mám skoro přímé odds na call. Ve skutečnosti asi ne, protože nemůžu počítat s tím, že v balíčku zůstává 9 spadových karet, ale na implied by to pořád mělo vyjít.

Turn: (pot: 158,16 CZK, 3 players) 2:spade:
MP1 bets 126 CZK, Hero calls 126 CZK
2nd nuts neumím zahodit. Dá se to tady foldnout, když vlastně kvůli tomu investuji na flopu?

River: (pot: 410,16 CZK, 3 players) 7:spade:
MP1 bets 149,1 CZK and is all-in, Hero calls 23 CZK and is all-in
Vlastně když už, měl to být all-in na turnu. Tady už se to zahodit nedá za ty peníze

Results follow

MP1 shows 8:club: 6:spade: and wins 126,1 CZK
Hero shows K:spade: 3:club: and wins 433,36 CZK
CO mucks J:heart: 9:spade: and loses
Rake = 22,8 CZK