Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 5 players - View hand 2804789
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

CO: $5.00 - VPIP: 25, PFR: 25, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 16
Hero (BTN): $5.13 - VPIP: 24, PFR: 19, 3B: 6, AF: 2,5, Hands: 43824
SB: $5.02 - VPIP: 40, PFR: 33, 3B: 13, AF: 0,0, Hands: 15
BB: $5.42 - VPIP: 31, PFR: 16, 3B: 14, AF: 0,0, Hands: 32
UTG: $4.63 - VPIP: 14, PFR: 7, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 14

Pre Flop: ($0.07) Hero is BTN with K :diamond: T :diamond:
1 fold, CO raises to $0.15, Hero calls $0.15, 2 folds

Flop: ($0.37) 3 :heart: Q :spade: J :spade: (2 players)
CO bets $0.20, Hero calls $0.20

Turn: ($0.77) K :heart: (2 players)
CO bets $0.50, Hero calls $0.50

River: ($1.77) A :club: (2 players)
CO checks, Hero bets $2.00, CO calls $2

Další spot, ve kterém často dělám chyby. Mám prostě vždy takový pocit, že i když mám top pair, tak proti jeho rangi si vedu dost bledě....