Poker Stars No-Limit Hold'em, $0.10 BB (6 handed) - Poker Stars Converter Tool from http://www.flopturnriver.com/

Hero (Button) ($12.19)
SB ($14.38)
BB ($10)
UTG ($10.39)
MP ($10.50)
CO ($15.26)

Preflop: Hero is Button with J, A
1 fold, MP raises $0.20, CO calls $0.20, Hero raises $1.15, 3 folds, CO calls $0.95

Flop: ($2.65) 3, K, 5 (2 players)
CO checks, Hero bets $1.40, CO calls $1.40

Turn: ($5.45) 4 (2 players)
CO checks, Hero checks

River: ($5.45) 4 (2 players)
CO checks, Hero checks

Total pot: $5.45

Zajímá mě jedna věc, flop standardně cbetuji, oponentovu range vidím jako 88+ AQo AQs, callnou mě jen pocket pairy, turn betem něco dokážu vyfoldovat? Jak si správně mohu ohodnotit,zda vyfolduji i ruky typu 88 TT JJ?


Results below:

Hero had J, A (one pair, fours).
CO had 9, 9 (two pair, nines and fours).
Outcome: CO won $5.20