Glossary

3oak

3oak je zkratka pro three of a kind (trojici), tedy sadu tří karet stejné hodnoty.

Příklad:
Příbuzná témata:

Poker hands, Set, Trips