Glossary

Aces up

Aces up je označení pro handu s párem es a s dalším párem.  Analogicky se vztahuje se i na ostatní páry. (krále, dámy, atd.)

Příklad:

Příbuzná témata:

Poker hands, Two pair