Glossary

Balancing

Balancing

Pro pokročilé pokerové hráče, kteří hrají často také proti zkušenějším hráčům je důležité, aby vyvažovali svou range. Tím je myšlen proces manipulualce s frekvencí, se kterou hrajete handy z vaší range. Cílem je zůstat nečitelný pro soupeře. To znamená, že by neměla ve vaší range být handa,kterou hrajete mnohem častěji než ostatní.

Ještě nedávno by hráči online pokeru re-raisovali pouze velmi silné karty jako QQ, KK, AA a AK. Protože se ale jedná o velmi úzkou range, dobří hráči se jí dokázali dokonale přizpůsobit a skládat své středně silné karty. Časem začali někteří hráči 3-betovat s širší range za účelem donucení slabších soupeřů k foldu se středně silnými kartami jako JJ, nebo AQ. Od této chvíle přestal být 3-bet spolehlivým ukazatelem vysokého páru; hráči jsou nyní schopni re-raisovat s kartami jako 56s, kvůli vyvažování jejich range. To nutí v důsledku nutí i ostatní hráče k úpravě jejich range a oni tím pádem musí hrát i jiné, než jen nejlepší karty, protože jinak by skládali karty příliš často.

Dobří hráči se vždy snaží přiřadit soupeři nějakou range, kterou může hrát. Proto je důležité i postflop vyvážení vaší range, aby vás nebylo možné přečíst. Pokud držíte určitou škálu možných karet v dané situaci a váš soupeř není schopen o nich udělat nějaké přesnější závěry, pak jste úspěšně zvládli vyvažování vaší range.