Glossary

Bottom Pair

Bottom pair je termín používaný v hrách s community cards jako například Texas Hold´em, nebo Omaha. Jedná se o handu složenou z nejnižší karty na boardu a jednou z hráčových dvou karet. V širším použití může být bottom pair označení i pro jakýkoliv pár složený v kombinaci s jednou z nízkých karet na boardu.

Příklad(Texas Hold'em):

Player Board

Hráč má pár trojek a trojka je nejnižší karta na boardu, takže se může označit za bottom pair.


Related Topics:

Pair, Top Pair, Middle Pair, Overpair