Glossary

Check Down

Checkdown je situace, když zúčastnění hráči checkují celou hru až do showdownu a nikdo nevsadí. Stává se to u pasivních her, kdy ani jeden z hráčů nemá dobrou handu a žádný se neodváží vsadit.


Příbuzná témata:

Call down, Check, Showdown