Glossary

Community Cards

Community cards jsou vyložené karty, určené společně pro všechny kráče.


Příbuzná témata:
Board cards