Glossary

Cutoff

Cutoff je pozice napravo, hned vedle od dealer buttonu.