Glossary

Deck

Deck je anglické slovo označující balíček karet.