Glossary

Deep Stack

Deep stack je označení pro stack, který je výrazně větší než maximální buy-in u stolu. Pokud má hráč například 200 dolarů u stolu s maximálním buy-inem 100 dolarů, jeho stack lze označit za deep. Takový hráč sice může vyhrát hodně peněz od jiných hráčů s deep stacky, ale je zranitelný a riskuje ztrátu hodně peněz najednou.

Taková situace má vliv i na herní styl a strategii. Hráč s velkým stackem může získat lepší implied odds a provádět více nákladné akce. Velikost přínosů, založených na myšlence pot odds a implied odds je posunutá, protože náklady mohou být vyšší nakonec vzhledem k možným výhrám.

V tournaji je stack deep pokud je velký v porovnání s ostatními stacky u stolu a také s povinnými sázkami.


Příbuzná témata:

Shortstack, Turnier, Implied Odds