Glossary

Door Card

Door card je karta rozdaná obrázkem nahoru. Například v Seven Card Studu každý hráč obdrží na začátku hry dvě downcards a dvě open cards. Open card lze označit za door card.


Příbuzná témata:

Seven Card Stud