Glossary

Edge

Definice

Mít edge jednoduše znamená mít výhodu nad jiným hráčem. Například silnější handy mají edge na slabší handy. Lze také použít ve smysluu, že hráč s lepšími schopnostmi a zároveň na pozici u stolu má také edge na slabšího hráče mimo pozici.

Edge Odds

Jsou v přeneseném slova smyslu měřítkem pro průměrnou edge určitého hráče v jedné nebo více her:

Edge Odds = průměrné výhry / průměrné výhry nejziskovějšího hráče

Dobrý hráč má egde odds v rozmezí od 0.25 do 0.65.