Glossary

Entry Fee

Vstupní poplatek je obnos, který zaplatíte za účast v turnaji. Tato částka se nezapočítává do fondu, který je určen vítězi turnaje, ale putuje přímo k pořadateli turnaje. Cena za účast v turnaji je tedy pro hráče určena jako součet startovného do turnaje (buy-in) + tento vstupní poplatek, přičemž do obnosu určeného vítězi putuje opravdu pouze buy-in. Proto turnaj označený jako "$10+$1" znamená že za účast v turnaji zaplatíte 11$, ale pouze 10$ putuje do cenového fondu. Zbylý jeden dolar získává pořadatel turnaje.


Příbuzná témata:

Turnier, Buy-In