Glossary

Expected Value


Definice

Očekávaná hodnota vaší akce nebo také očekávání, zkráceně EV, je průměrný zisk nebo ztráta, které jsou výsledkem situace, při které vezmete v potaz všechny možné výsledky a jejich pravděpodobnosti.

 

Výpočet Expectation

Abyste mohli spočítat toto očekávání, musíte znát pravděpodobnosti a možné přínosy ze všech možných výsledků, z toho co již vyšlo najevo. EV je součtem všech možných výsledků, které vznikají porovnáním přínosu výsledku a pravděpodobnost, že to bude právě tento výsledek.


EV = P(outcome 1) * Payoff 1 + P(Outcome 2) * Payoff 2 + ... + P(Outcome n) * Payoff n

Příklad:

Dva hráči hází mincí. Když padne panna, hráč B zaplatí hráči A dollar. Když orel, hráč A platí dolar hráči B. Pravděpodobnost toho že padne orel nebo panna je shodně 50%. Proto EV pro oba hráče je:


EV = 50% * (+1$) + 50% * (-1$) = 0$

Jiná metoda výpočtu ziskovosti sázky je:

EV(Bet) = Pot Equity - bet

Příklad:

V tomto příkladu hráči A a B opět hází mincí. Systém je stejný jako v předchozím příkladu s tím rozdílem, že před hozením mincí oba hráči dají dolar do společného banku, který nakonci připadne tomu, kdo vyhraje hod mincí. Každý tedy může vyhrát bank 2$ s 50% šancí při každém hodu. Jejich pot equity je proto 50% z 2$ nebo 1$. Proto je EV: s

EV = Equity - Bet = 1$ - 1$ = 0$
Ani jeden z hráčů nic nevyhraje ani neprohraje, dokud ztrácí 1$ v polovině případů a vyhrává ho v té druhé polovině případů.


Příbuzná témata:

Equity


Synonyma:

EV