Glossary

Face cards

Face cards jsou karty s obrázky osob. V balíčku současně používaných karet tak lze najít 3 různé typy face cards: kingy, queeny a jacky. Říká se jim také „paint cards“.