Glossary

Flop

Definice


V pokerových variantách s community cards jako například Hold'em nebo Omaha je flop označení pro první tři rozdané karty na boardu.

 

Flop Turn River

 

Hodnocení Flopu

Flop hodnotíme podle tří základních kritérií:


 1. Connectivity karet, tj. zda jsou karty hodnotou blízko u sebe a zda tedy mohou sestavit straight.
 2. Suitedness, tj. zda jsou vyložené karty stejné barvy a mohou sestavit flush
 3. Value karet, tj. kolik obsahuje flop vysokých karet jako je eso, nebo král, protože tyto karty se hrají nejčastěji a protihráči je tedy mohou držet. V hi/lo variantách pokeru je stejně důležité,zda se na flopu obejvují nízké karty, vhodné pro sestavení lo hand.
High Connectivity
High Suitedness High Cards

Obecně lze říci, že "příznivost" flopu závisí na tom, kolik draw a jaké typy hotových hand je možné sestavit. Hráči často tíhnou k tomu hrát suited, connected nebo high karty, a proto je důležité vědět, jaké typy hand můžou hráči po rozdání flopu držet, nebo sestavit.

Textury flopu

Termín textura se používá i k popisu flopu. Různé typy flopů se popisují následujícími pojmy:


 • Rainbow Flop: Flop, se třemi kartami různé barvy. Není možné držet flush draw. Objevují se v 40 % případů.
 • 2-suited Flop: Flop se dvěma kartami stejné barvy, na kterém je možné držet flush draw. 55% flopů je 2-suited.
 • 3-suited Flop: Flop se třemi kartami stejné barvy, na kterém hráč může držet již kompletní flush. Objevuje se v 5% případů.
 • Paired Flop: Flop obsahuje pár. Je tomu tak v 17% případů. Nebezpečím takového flopu je, že hráč může držet již hotové handy jako three of a kind nebo full house, které poráží libovolnou flush nebo straight. Proto tyto draw nejsou na takovém boardu příliš ceněny.
 • 2-connected Flop: Flop se dvěma kartami, jejichž hodnoty jdou po sobě, a umožňují tak straigt draw. Obejvují se v 40% případů.
 • 3-connected Flop: Flop se třemi kartami jdoucími hodnotou po sobě a hráč může tedy držet již hotovou straight.
 • Ragged Flop: Velmi nekoordinovaný flop. V Hold'em se jedná o flop s malými, ne-connected kartami různých barev, na kterém je vysoká pravděpodobnost toho, že nikdo nic netrefil.
 • Draw-heavy Flop: Velmi koordinovaný flop, který umožňuje hodně draw, často v kombinaci s flush nebo straigh draw.
 • Dry Flop: Flop úplně bez, nebo s velmi slabou možnou draw. Označení se používá jako synonymum pro ragged flop.


Příbuzná témata:

Turn, River, Board, Community Cards, Texas Hold'em, Omaha, Draw, Preflop, Postflop