Glossary

Gap concept

Takzvaný gap concept formuloval David Sklansky. Popisuje, že je potřeba držet mnohem silnější handu pro dorovnání raisu, než navýšovat jako první. Jednoduše existuje rozdíl mezi handami, se kterými byste měli navyšovat a se kterými pouze dorovnávat navýšení.
Jedná se vlastně o popis skutečnosti, že můžete jít all-in s mnohem větší škálou hand než těch, se kterými byste mohli all-in v pozdní fázi turnaje dorovnat. Stejně tak je mnohem větší range hand se kterými můžete krást blindy nebo antes, než těch, se kterými je bránit.
Z uvedeného konceptu tak přímo vyplývá, že agresivní hráči mají vždy výhodu.Příbuzná témata:

Blindsteal, First in vigorish