Glossary

Hand for hand

Hand for hand označuje fázi v MTT, která začíná ve chvíli, kdy zbývá v turnaji určitý počet hráčů a to předtím, než praskne bubble. Hraje se tím stylem, že pokud se na jednom stole dohraje handa, čeká se i na ostatní stoly, aby dohrály svou handu. Takto se to dělá do té doby, než bublina praskne a začne se hrát opět běžným způsobem.