Glossary

Hi Lo

Varianty pokeru, jako je například Omaha nebo Seven Card Stud existují ve dvou formách. V klasické získává pot ten, kdo má nejvýše hodnocenou handu, ale je zde ještě varianta hi/lo, ve které hráč s nejvyšší handou splituje pot s hráčem, který má nejhůře hodnocenou handu (lo hand).

Lo-Hand

Existují různé definice pro to má „lo“ hand vypadat. U Omahy nebo Seven Card Studu při hraní online je hi/lo hand pokud lo je kombinací 5 karet po 9 bez sestavení páru, přestože může obsahovat flush nebo straight flush.

Příklad:Pořadí karet se sestavuje směrem dolů od 8 a handy jsou porovnávány od nejvyšší karty, takže 8, 6, 5, 4, 3 je lepší lo handa než 8, 7, 3, 2, eso.

Nejlepší lo hand je tedy straight od 5 do esa:

Splitování potu

Běžně se pot splituje mezi dvě handy v poměru 50/50. Polovina pro nejlepší hi handu a zbytek pro nejhorší (je nejlepší) lo ho handu. Pokud nikdo nesestaví lo handu splňující požadavky na kvalifikaci o pot, bere celý pot hi handa. Pokud mají dva hráči shodné lo handy, získává každý přesně poloviční podíl z lo potu, tedy čtvrtinový z celého potu. Stejné pravidlo se aplikuje i v případě více ekvivalentních lo hand. Tři by tedy získaly jednu šestinu celého potu atd.

Stejné pravidlo se aplikuje i v případě více rovnocenných hi hand. Pokud hráč drží zároveň nejlepší hi a nejhorší lo handu, vyhrává celý pot. Říká se tomu scoop.Příbuzná témata:

Scoop, Quartered, Omaha, Seven Card Stud


Synonyma:

eight or better