Glossary

Hijack

Hijak je označení pro pozici před cut-offem.