Glossary

Kicker

Jako kicker označujeme ty karty, které nepoužijeme při sestavení finální handy, avšak rozhodují v případě rovnosti výherních kombinací. Z tohoto důvodu se kicker objevuje pouze v handách, které nejsou složeny z pěti karet, tj. four of a kind, three of a kind, pairs a vysoké karty. Kicker rozhoduje o výsledku v případě, že oba hráči drží stejně hodnocené výsledné handy a jednoduše vyšší kicker vyhrává. V užší definici je pouze jeden kicker a to ten, který rozhoduje o výhře v případě rovnosti síly hand. Pokud hráči drží stejné karty, pak kicker je nejvyšší ze společných karet, nepoužitých pro sestavení výherní kombinace a hráči tedy splitují pot


Příklad(Texas Hold'em):

Hráč A Hráč B Board

 

Oba hráči mají v této handě pár králů a šestek. Kicker hráče A je listové eso a kicker hráče B je křížová dáma. Eso je vyšší než královna a proto říkáme, že hráč A má vyšší kicker.

V Texas Hold'em říkáme kicker také té kartě, která je nižší, než druhá rozdaná karta na začátku hry.


Příbuzná témata:

Poker hands


Synonyma:

side card