Glossary

Line

Line je anglický termín pro sázecí strategii nebo sekvenci sázek, která se skládá z různých akcí v průběhu několika sázecích kol. Check/Fold, je například velice jednoduchá line, při níž hráči checknou a následně foldnou oproti protihráčově sázce nebo raisu. Hráč, který snažící se udržet hru na uzdě hraje na každém streetu check/call on every street.Příbuzná témata:

Bet, Check, Call, Raise, Fold


Synonyma:

bet sequence