Glossary

Long Odds

Long odds se objevují tehdy, pokud je malá pravděpodobnost určité události. Protikladem jsou short odds.


Příbuzná témata:

Short Odds, Odds