Glossary

Long-term staking

Long-term staking se používá pro stacking v průběhu relativně dlouhého časového období. Často na konkrétní počet hand, turnajů, nebo časové období, jako například 31 dní, nebo 4 týdny.