Glossary

Loose

Loose je označení hráče, který hraje příliš mnoho hand. Opakem je tight hráč, který jich hraje jen několik vybraných.Příbuzná témata:

Tight, LAG