Glossary

Made Hand

Made hand je hotová handa jako například pár nebo trojice. Je v danou chvíli nejspíš nejlepší handou a nepotřebuje ani vylepšit. Pokud ano, tak to jde už jen ztěžka a často to není možné vůbec.