Glossary

Merging

Merging (merged range)

Tento termín se používá pro proces, během kterého upravujete vaší range. Cílem je vyvarovat se, aby vypadala polarizovaně. To znamená, že hráčova range musí obsahovat více, než jediné dvě dostatečně silné soupeřící handy. Záměnou vaší range znemožňujete soupeřům přiřadit vám konkrétní range pokud spolu hrajete delší dobu. To je povede k tomu dělat nevyhnutelně chybné kroky.

Příklad:
  
Pokud hráč znovu navyšuje pouze se sety na dry flopu, jeho range je polarizovaná, ale nevyvážená, přestože je vyvážená mezi velmi silnými handami (sety) a výš. Pokud příležitostně hráč re-raisuje nejen sety a výš, ale i top pair handami, jeho range je nepolarizovaná, ale vyvážená (=merged range).

Příbuzná témata: polarising