Glossary

Metagame

Metagame je pojem zastřešující všechny psychologické aspekty, které mají vliv na expected value v in-game situacích. Tyto metagame aspekty ovšem nelze matematicky kvantifikovat.
Například znalost a schopnost použít herní styl převládající na určitém limutu je součástí metagame.