Glossary

Min-raise

Min-raise označuje u nejmenší možné navýšení u konkrétního stol. Pokud je například big blind 1$, navýšení na 2$ u takového stolu můžeme označit za min-raise.