Glossary

Nit

Jako tzv. nit označujeme tight-passive, rock, nebo weak-tight hráče. Poznají se podle toho, že se jednak vyhýbají velkým potům. Také často předpokládají nejhorší možný vývoj situace, pokud mají učinit nějaké rozhodnutí.
Příbuzná témata:

Rock, Weak-Tight


Synonyma:

nitty