Glossary

Odds

Pro určitý počet outů (karty, které kompletují draw) je určitá pravděpodobnost, že se taková karta vyloží v dalším kole. Taková pravděpodobnost je obvykle vyjádřena jako odds nebo záporné odds, což je pravděpodobnost, že se naše draw nezkompletuje.

Záporné odds = neúspěšný výsledek : úspěšný výsledek


Pro další příchozí kartu:

Záporné odds = nekompletující karty : kompletující karty


nebo

Záporné odds = neznámé karty - outy : outy

Příklad (Texas Hold'em):

Player Flop

Tento hráč má draw na barvu. V balíčku zbývá devět srdcových karet, tudíž má devět outů. Celkem vidí rozdaných pět karet (karty protihráčů se nepočítají), takže ví, že tyto karty už nemohou být vyloženy. A jelikož je v balíčku celkem 52 karet, tak se může 52-5=47 karet objevit na turnu. Z těchto je 47-9=38 karet pro hráče neužitečných. Záporné odds pro netrefení další srdcové karty je tudíž


Zaporné odds = 38:9 = 4,2:1


Jinými slovy trefí barvu v 19% případů. Ve 35% mu příjde do riveru, což mu dává odds 1,9:1.Příbuzná témata:

Outs, Pot odds