Glossary

Omaha

Pravidla

Omahu může hrát 2-10 hráčů. Je podobná Texas Hold'emu, avšak na rozdíl od něj se v Omaze všem hráčům rozdají na začátku každého kola lícem dolů čtyři karty. V následujících kolech se pak rozdá dalších pět společných karet. Kola se dělí na flop (první tři karty), turn (čtvrtá karta) a river (pátá karta).


Flop Turn River

Cílem hry je sestavit co nejlepší možnou kombinaci z pěti společných karet a čtyřech vašich karet. Druhým rozdílem je fakt, že oproti Hold'emu musí hráč použít přesně dvě své karty a tři karty společné.

Hráč, který má po posledním kole nejlepší kombinaci, nebo hráč, který zůstal jako poslední ve hře, vyhrává pot.

Průběh hry

Každé celé kolo hry, neboli handa, je rozděleno na pět základních fází.

Preflop

Každému hráči se rozdají čtyři karty lícem dolů, tzv. hole cards. Tyto karty vidí pouze hráč, kterému byly rozdány a jen on je smí použít. Po rozdání může hráč vsadit nebo zahodit karty.

Flop

Poté, co skončí první kolo sázek, se lícem nahoru rozdají tři společné karty. Tyto karty patří každému, tzn. jakýkoliv hráč z nich může sestavit svou kombinaci. Nyní následuje další kolo sázek, ve kterém mohou hráči vsadit nebo zahodit karty.

Turn

Na turnu se rozdá čtvrtá společná karta a probíhá třetí kolo sázek.

River

Rozdá se poslední pátá společná karta a poté probíhá poslední kolo, ve kterém je možno učinit sázky.

Showdown

Poté, co byly rozdány všechny společné karty a přijaty poslední sázky, si zbývající hráči porovnají jejich karty, aby zjistili, kdo drží výherní kombinaci.

Pořadí hráčů ve hře

V Omaze má každé celé kolo nějaký hráč roli dealera. Tento hráč je označen zvláštním žetonem, kterému se říká button. Také se říká, že takový hráč se nachází na buttonu. Button se posouvá ve směru hodinových ručiček od hráče ke hráči. Pozice dealera určuje, kteří hráči musí zaplatit blindy. Dále určuje, kteří hráči jednají jako první.


Blindy

První hráč po levici od dealera platí small blind. Hráč nalevo od small blindu platí big blind.Dealer Small Blind
Big Blind

 

Pořadí hráčů během sázení

Při sázení před flopem hraje jako první hráč ten nalevo od big blindu. V dalších kolech začíná hráč nalevo od dealera.

Následně se akce v každém kole posouvá po směru hodinových ručiček. Tudíž pokud hráč učiní tah, například sázku, další na řadě bude hráč po jeho levici.


Možnosti během sázení

Při sázení má každý hráč na výběr z těchto pěti akcí:


check Hráč posune akci na dalšího hráče.
bet (vsadit) Hráč vsadí peníze nebo žetony.
call (dorovnat sázku) Hráč dorovná sázku jiného hráče.
raise (navýšit sázku) Hráč dorovná sázku a přidá určitý počet žetonů navrch.
fold (zahodit) Hráč položí své karty a vyřadí se tak z probíhajícího kola. 

Pokud hráč vsadí nebo navýší, hráči za ním mohou buď dorovnat nebo znovu navýšit, nemohou checknout. V každém případě však mohou zahodit. Počet povolených navýšení záleží na pořadateli, většinou se ale hraje bez omezení.

Pokud nikdo nevsadil, tak může hráč checknout (čímž posune akci dál bez toho, aniž by musel sám něco vsadit) nebo může vsadit sám. Preflop se blindy počítají jako sázka, tudíž může checknout pouze big blind, ovšem jen za předpokladu, že před ním nikdo jiný nenavýšil. Zahodit můžete bez ohledu na to, jestli někdo vsadil nebo ne.

Akce se posouvá tak dlouho, dokud všichni hráči nezahodí nebo nedorovnají všechny sázky. Výjimkou je, pokud jeden z hráčů nemá dostatek žetonů na dorovnání sázky a i tak se rozhodne za zbytek svých žetonů dorovnat. Takový hráč je v tzv. all-inu, což znamená, že nemůže sázet ani dorovnávat. Jeho karty ovšem zůstávají ve hře a může se tak zúčastnit showdownu při určování vítěze.

Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo, taktéž Omaha eight or better, je varianta, ve které si pot rozdělí hráči s nejlepší a nejhorší kombinací. Tzv. Lo handa (nejhorší kombinace) se může skládat pouze z karet nižších než 8 včetně.

Hodnoty karet pro Lo handu jsou následující: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se v tomto případě počítá jako jednička.
Postupky ani barvy se v Lo handě nepočítají, tudíž nejlepší Lo handou je kombinace 5432A. Páry, trojice a čtveřice vylučují kombinaci z Lo hand. Takže například 544AA není Lo handa.

Nejlepší Lo handou je ta s nejnižší high card. Tzn. 76543 poráží 8542A a ne naopak, jak si často začátečníci myslí.

Pokud nemá žádný z hráčů legitimní Lo handu, pak hráč s nejlepší Hi handou vyhrává celý pot. V podstatě si lze
představit, že je pot rozdělen na jednu polovinu pro Lo a druhou polovinu pro Hi. Jestli mají dva nebo více hráčů stejné kombinace, tak si rozdělí pot určený pro jejich typ handy. Tudíž jsou-li ve hře dvě stejné Lo handy, pak dostane každý 1/4 z celého potu nebo-li 1/2 z Lo potu. Hi handa by v tomto případě dostala polovinu potu.Příbuzná témata:


Poker hands, Blind, Flop, Turn, River, Showdown, All-in, Bet, Raise, Check, Fold