Glossary

On the come

On the come je hráč který drží draw. Můžeme tak nazvat i hráčovu akci.  Například bet on the come, pokud tento hráč opravdu hodlá vsadit.Příbuzná témata:

Draw