Glossary

Outy

Definice

Draw je nekompletní kombinace, která sama o sobě nevyhrává, ale pokud přijdou správné karty, tak vytvoří velmi silnou handu. Karty, které takovouto kombinaci kompletují, se nazývají outy.


Příklad (Texas Hold'em):

Player Flop

Hráč má draw na postupku s kartami 2, 3, 4, 5, čemuž se říká open ended straight draw. Jakékoliv eso nebo šestka mu kompletuje postupku. A jelikož jsou v balíčku čtyři esa a čtyři šestky, má celkem 8 outů.

Předpokládané outy

Předpokládané outy jsou outy, od kterých jsou odečteny karty, které sice kompletují naši kombinaci, ale zároveň mohou kompletovat lepší kombinaci protihráče. Proto se musí vyřadit.

Příklad (Texas Hold'em):

Player Flop

Hráč má draw na postupku. Jakékoliv eso nebo šestka kompletuje jeho kombinaci. Může tedy předpokládat, že má 8 outů, 4 esa a 4 šestky.

Ale co když drží protihráč tyto karty?


V takovém případě by mu sice eso a šestka srdcová kompletovaly postupku, ale protihráči barvu. Tyto karty tedy nejsou pro onoho hráče outy a musí je vyřadit.

Protihráč by klidně mohl držet i toto:


V tomto případě by dala šestka protihráči vyšší postupku, tudíž jsou za outy považována jen esa.


Odds (pravděpodobnost)

Pro určitý počet outů je určitá pravděpodobnost, že jeden z outů bude následující kolo vyložen. Taková pravděpodobnost se označuje jako odds nebo záporné odds, což je pravděpodobnost, že se naše draw nezkompletuje.


Záporné odds = neúspěšný výsledek : úspěšný výsledek

Pro další příchozí kartu:

Záporné odds = nekompletující karty : kompletující karty

nebo

Záporné odds = neznámé karty - outy : outyPříbuzná témata:

Odds, Pot odds, Draw, Předpokládané outy