Glossary

Over the top

Over the top je další výraz pro další navýšení jiného navýšení.


Příbuzná témata:

Raise, Reraise